2019-02-20  new

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-20  new

Покана за работна среща ...

ПОКАНА ТД на НАП СОФИЯ - ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ПИРДОП организират работна...

2019-02-19  

На вниманието на земеделските стопани!...

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" със седалище гр. София провежда информационна кампания във връзка с...

2019-02-19  

Започва плащането на данък „Недвижими...

Започва плащането на данък „Недвижими имоти" и такса „Битови отпадъци" в Пирдоп Уведомяваме собствениците на недвижими имоти...

 
 
 

Благодарствено обръщение на Ангел Геров
по повод стартирането на проект "От врата на врата"

Уважаеми съжраждани,

По повод успешното стартиране на пилотния проект за разделно събиране на отпадъци „От врата на врата", от името на Община Пирдоп и от свое име изказвам благодарност на участниците в инициативата за съдействието, за проявеното отношение и положените усилия за съвместно решаване на проблема с отпадъците на територията на общината.

Нашите съграждани от пилотния IV-ти район подходиха изключително отговорно към участието си в проекта и това ни дава увереност, че всички заедно ще можем да доведем общото ни начинание до успешен финал.

Убеден съм, че проектът ще работи ефективно и в останалите райони на общината и с общи усилия ще получим желаните резултати - намаляване генерирането на отпадъци и по-чиста и безопасна околна среда!


С уважение,

Ангел Геров
Кмет на община Пирдоп

2018-02-02