2019-02-20  new

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-20  new

Покана за работна среща ...

ПОКАНА ТД на НАП СОФИЯ - ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ПИРДОП организират работна...

2019-02-19  

На вниманието на земеделските стопани!...

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" със седалище гр. София провежда информационна кампания във връзка с...

2019-02-19  

Започва плащането на данък „Недвижими...

Започва плащането на данък „Недвижими имоти" и такса „Битови отпадъци" в Пирдоп Уведомяваме собствениците на недвижими имоти...

 
 
 

В Пирдоп стартира услугата „Личен асистент"
100 потребители са включени в социалния проект

През м. януари 2018 г. Община Пирдоп и Агенция за социално подпомагане сключиха споразумение по чл.20 от ПМС на Министерски съвет за изпълнението на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., относно предоставяне на финансов ресурс за осигуряване на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент" за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

По програмата в Община Пирдоп са назначени 76 лични асистенти, които обслужват 100 потребителя на социалната услуга „Личен асистент" в срок до 31.12.2018 г.

Настоящата програма е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Реалзирането на програмата ще подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания, ще им осигури социална интеграция и независимост, а на безработните лица в трудоспособна възраст ще се осигури заетост.

2018-02-06