2019-02-20  new

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-20  new

Покана за работна среща ...

ПОКАНА ТД на НАП СОФИЯ - ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ПИРДОП организират работна...

2019-02-19  

На вниманието на земеделските стопани!...

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" със седалище гр. София провежда информационна кампания във връзка с...

2019-02-19  

Започва плащането на данък „Недвижими...

Започва плащането на данък „Недвижими имоти" и такса „Битови отпадъци" в Пирдоп Уведомяваме собствениците на недвижими имоти...

 
 
 

Община Пирдоп спечели проект за финансиране 
от Фонд „Социална закрила"

На 31.05.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа договор за финансиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Пирдоп" от Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е насочен към всички възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Пирдоп. С реализирането му ще се обнови материалната база и ще се модернизира кухненското оборудване в Домашния социален патронаж. Подобряването на условията на труд ще допринесе за повишаване качеството на предоставяната от Община Пирдоп социална услуга.  

Общият бюджет на проекта е 29 861 лв., със собствено участие в размер на 10%. Срокът за изпълнение е с продължителност 45 дни.

2018-06-05