2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

Община Пирдоп с пореден спечелен проект

На 07.06.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с Министерството на труда и социалната политика, във връзка със спечелен проект „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп".

Проектът е на стойност 288 655,32 лв. Основната му цел е създаване на социално предприятие чрез закупуване на оборудване, осигуряване на заетост в социалното предприятие и социална и професионална интеграция на представители от уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 01.06.2018 г.