2019-04-15  

Клубът на инвалида възобнови дейността...

Клубът на инвалида в Пирдоп възобнови дейността си Днес Дружеството на хората с увреждания в гр. Пирдоп отпразнува...

2019-04-09  

Отбелязахме Международния ден на ромите...

Отбелязахме Международния ден на ромите Отбелязването на Международния ден на ромите води началото си от...

2019-04-08  

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората...

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората Стартира изграждането на зелен пояс около депото за ТБО ...

2019-04-17  

ПОКАНА ...

П О К А Н А  На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на...

2019-04-16  

Покана за заседание на ОбС-Пирдоп...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе...

2019-04-16  

СЪОБЩЕНИЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ Община Пирдоп и поделението на В и К, съобщава на всички заинтересовани лица, живущи на ул....

 
 
 

Продължава изпълнението на проекта за достъп до заетост на уязвими групи в община Пирдоп

Общинското социално предприятие вече разполага с нова техника

В началото на м. септември 2018 г. стартира проектът „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. В качеството си на бенефициент, Община Пирдоп учреди в структурата си социално предприятие „Паркоустройство, озеленяване и поддържане на зелените площи". Разкрити бяха 25 нови работни места, на които са назначени за период от 1 година представители на допустимите по проекта целеви групи - хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Една от специфичните цели на проекта е закупуването на оборудване за провеждане на работния процес. По-голямата част от техниката беше доставена миналия месец. На 18.10.2018 г. пристигна и последната машина от оборудването за социалното предприятие - дробилка за клони и храсти. На терена пред жп гарата в Пирдоп се проведе обучение на персонала с последваща демонстрация на новата придобивка.

Раздробената дървесна маса ще бъде компостирана в депо над новия гробищен парк.

Във връзка с изпълнението на проекта общината закупи още тракторна косачка, колесен снегорин, мотофреза, моторен свредел, листосъбирачка, моторни триони, храсторези, кастрачки, компостери и ръчноводими метящи машини.

Оборудването ще подпомогне работата на служителите от социалното предприятие, чиито задължения включват поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата в общината, косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките, поддържане чистотата на зелени площи, обществени паркове, улици и градини, подпомагане на сметоизвозването и почистване на терена около местата за събиране на отпадъци, транспортиране на събраните отпадъци и други.

С реализирането на проекта се очаква да се осигури успешна професионална интеграция на 25 лица от целевите групи, по-висока степен на социално включване и подобрени професионални умения за лицата от социално уязвимите групи.


2018-10-18