2019-04-15  

Клубът на инвалида възобнови дейността...

Клубът на инвалида в Пирдоп възобнови дейността си Днес Дружеството на хората с увреждания в гр. Пирдоп отпразнува...

2019-04-09  

Отбелязахме Международния ден на ромите...

Отбелязахме Международния ден на ромите Отбелязването на Международния ден на ромите води началото си от...

2019-04-08  

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората...

ОбА-Пирдоп закри Седмицата на гората Стартира изграждането на зелен пояс около депото за ТБО ...

2019-04-17  

ПОКАНА ...

П О К А Н А  На 18.04.2019 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на...

2019-04-16  

Покана за заседание на ОбС-Пирдоп...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС- Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе...

2019-04-16  

СЪОБЩЕНИЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ Община Пирдоп и поделението на В и К, съобщава на всички заинтересовани лица, живущи на ул....

 
 
 

Кметът Ангел Геров проведе ежегодните срещи с граждани.

Част от поставените проблеми вече са решени.

В периода 15 - 22 октомври кметът на община Пирдоп Ангел Геров проведе ежегодните си срещи с граждани. Целта на инициативата е в пряк диалог да се дискутират важни за хората въпроси, да се споделят наблюдения и мнения.

За удобство на гражданите, срещите се проведоха в четирите района, на които условно е разделен градът. Отделно кметът ще се срещне и с жителите на с. Душанци на 22 октомври.


I район - 15.10.2018 г., НУ "Тодор Влайков"

Изложението на г-н Геров обхвана работата на администрацията по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването, инфраструктурата и осветлението в града, възникналата нова организация на движение по някои улици. Кметът набеляза и други проблеми от обществения живот в общината - бездомните кучета, увеличения обем на изхвърлените зелени отпадъци и шума, зачестилите вандалски прояви в градската градина, недобросъвестното отношение на някои граждани, в следствие на което се подпалват и унищожават скъпоструващи контейнери за смет.


II район - 16.10.2018 г., НЧ "Напредък 1869"

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон, кметът постави акцент върху проблема с доставката на дърва за огрев. Поради дъждовното време през летните месеци добивът на дърва е започнал едва в края на м. август. Друг проблем, който се наблюдава в цялата страна, е липсата на работници в дърводобивния бранш.

Г-н Геров заяви, че дърва има и увери гражданите, че общината прави всичко възможно забавянето да се навакса и да се спазят поетите ангажименти. С приоритет ще се изпълнява социалната програма, която обхваща възрастните хора над 80-годишна възраст, ветераните от войните, хора с висок процент увреждания и социално слаби семейства, които общината подпомага с безплатна доставка на 3 / 5 куб. м. дърва.


III район - 17.10.2018 г., ПГМЕ-Пирдоп

В хода на разговорите стана ясно, че предстои поетапно подменяне на уличните осветителни тела и поставяне на LED осветление. До този момент е подменено изцяло най-енергоемкото осветление - на околовръстния път. Закупени са прожектори, които ще осветяват пешеходните пътеки около НУ „Тодор Влайков".


IV район - 18.10.2018 г., ПГТХТ "Никола Димов"

Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването се извършват по график. В момента общинското звено по чистота е свръх натоварено, тъй като по време на есенния сезон се изхвърлят огромно количество зелен отпадък и шума. Обемът им тази година е в пъти по-голям от предходните. Проблемът, макар и временен, води до преразход на средства и човешки ресурс. Според кмета, добро решение би било всяко домакинство в града да започне да компостира растителните си отпадъци.

Срещите бяха посетени от около 50 граждани общо за четирите района. Въпреки минималната активност, в проведените дискусии бяха поставени множество конкретни въпроси, на които кметът даде подробни отговори и разяснения. Той увери присъстващите, че е открит за всякакви въпроси и ще търси изход от затруднения, които са в компетенциите и правомощията на общината. Част от поставените проблеми вече са решени от общинската администрация, по отношение на останалите са предприети необходимите действия.  

2018-10-19