Angel Gerov web2

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Позволете ми да Ви честитя празника, да ви благодаря за всеотдайността и професионализма, с които изпълнявате служебните си задължения и да поднеса най-добрите си благопожелания на всички, които работят за изграждане авторитета на местното самоуправление.
Пожелавам на служителите на Общинска администрация – Пирдоп и на общинските съветници крепко здраве, високи професионални постижения и енергия в общата ни работа за развитието на нашата община.
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Ангел Геров
Кмет на община Пирдоп
 
ОБЩИНА ПИРДОП поздравява и колегите си от общините в Средногорието, като им пожелава здраве, успех във всички начинания и високи постижения в отговорната им работа!