• Д-р Тодор Марков - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №24 от 22.04.1999 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Димитрина Савова - Почетен гражданин на Община Пирдоп - Решение №24 от 22.04.1999 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Тодор Влайков - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №91 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Веселин Андреев (Георги Георгиев Андреев) - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №92 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Кирко Кирков - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за формиране на трайна политика и реализация на нов модел на партньорство между Община Пирдоп и фирма "Юмикор Мед"АД - Решение №93 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Иван Костадинов - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за особени постижения в областта на селското стопанство, читалищното дело и цялостен принос в развитието на с.Душанци и във връзка с неговата 80-годишнина - Решение №94 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Инж. Георги Илиев Илчев - Почетен гражданин на град Пирдоп за особените му заслуги за развитието на Община Пирдоп и във връзка с неговата 70-годишнина - Решение №53 от 25.08.2005 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Томас Биймиш - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за формиране на трайна фирмена политика и реализация на нов тип стратегия - модел на партньорство между Община Пирдоп и Кумерио Мед АД - Решение №3 от 25.01.2007 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Спас Спасов - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за постигнати високи спортни резултати на национални, европейски и световни турнири и състезания, както и за завоюване на престижни отличия в областта на спорта - Решение №61 от 26.07.2007 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Д-р Николай Велчев - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №189 от 18.12.2008 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Събина Илиева - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за активно дългогодишно участие в развитието на културния живот на Община Пирдоп и във връзка с 50-годишния й юбилей - Решение №144 от 26.11.2009 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Ренета Любенова Атанасова - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност и особени заслуги за развитието на Община Пирдоп и във връзка с 60-годишния й юбилей - Решение №56 от 29.03.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Кузман Маринов Кузманов - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност и особени заслуги за развитието, съхраняването и популяризирането на народното певческо изкуство и във връзка с предстоящия му 60-годишен юбилей - Решение №71 от 26.04.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Тодор Ценов Рашков - Носител на Почетен знак на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност, значителен принос в развитието на Община Пирдоп и във връзка с 80-годишния муюбилей - Решение №149 от 23.10.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Росен Сергеев Илиев - Почетен гражданин на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност, значителен принос в развитието на Община Пирдоп и във връзка със 75-годишния му юбилей - Решение №150 от 23.10.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.
 • Д-р Пламен Димитров Стоянов - Почетен гражданин на град Пирдоп за дългогодишна дейност в сферата на здравеопазването и заслуги към гр. Пирдоп - Решение №73 от 27.05.2021 г. на Общински съвет - Пирдоп.