Разработване на уеб портал за следене чистотата на въздуха в община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 4 Четвъртък, 23 Ноември 2023 10:40

Доставка и монтаж на системи за контрол и управление на разхода на електроенергия и отопление и управление на мокроклимата в общински сгради  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 4 Четвъртък, 23 Ноември 2023 10:37

Преди промените в ЗОП от 01.07.2014 г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Архив Четвъртък, 13 Февруари 2020 17:17

Упражняване на авторски надзор при реконструкция на стомано бетонните стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: "Спортни площадки и игрища за мини футбол, волейбол и обслужващи сгради" УПИ V, кв.4, гр. Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по договаряне Петък, 22 Ноември 2019 15:10

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Петък, 25 Октомври 2019 16:35

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2019-2020 година на IV-токласна пътна мрежа на територията на община Пирдоп и на улична мрежа на община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Четвъртък, 10 Октомври 2019 12:00

Пазарни консултации с предмет: "Изкърпване на улици - гр. Пирдоп и пътя за с. Душанци"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Пазарни консултации Петък, 30 Август 2019 19:00

„Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради", УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Петък, 16 Август 2019 18:30

"Авариен ремонт (строително-монтажни работи) на канализация на ул. "Гео Милев" от ул. "Панагюрско шосе" до ул. "Стефан Стамболов" гр. Пирдоп"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 3 Четвъртък, 15 Август 2019 18:40

Рехабилитация на уличната мрежа на територията на град Пирдоп, община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Процедури по чл. 20, ал. 2 Вторник, 30 Юли 2019 14:00