male silhouette

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ

Председател на Общински съвет - Пирдоп
мандат 2019 г. - 2023 г.