20210723 144736

Община Пирдоп, в партньорство с градска община Палилула, Сърбия, изпълнява проект „Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Това е третият проект, който община Пирдоп изпълнява в рамките на програмата и втори такъв, който се изпълнява в партньорство с градска община Палилула. Основната му цел е да стимулира балансираното устойчиво развитие на околната среда в трансграничния регион, чрез съвместни действия за насърчаване и подобряване използването на общите природни ресурси в Пирдоп и Палилула.

Във връзка с дейностите по проекта и по повод празника на град Пирдоп, днес пристигна на официална визита делегация от Република Сърбия, водена от кмета на градска община Палилула Братислав Вучкович. Гостите бяха посрещнати от кмета на община Пирдоп Ангел Геров и секретаря инж. Надя Мутафова.

В изпълнение на дейност 1 от проекта, във Виртуалния музей се поведе съвместна конференция на партньорите, на тема „Публични политики и дългосрочни мерки срещу замърсяването на въздуха“. Ръководителят на проекта Костадин Костадинов представи неговите цели, дейности и очаквани резултати. От сръбска страна визията за изпълнение на проекта бе представена пред присъстващите от координатора на дейностите на партньора Боян Теофилович. Презентации по различни теми засягащи околната среда и мерките за нейното опазване изнесоха експерти от община Пирдоп и община Палилула.

На събитието бяха дискутирани проблемите и предизвикателствата стоящи пред местното развитие и възможността за смекчаване на негативните последици върху околната среда на територията на двете партньорски общини.