IMG b3c9adad26878a03d314398da16a9e45 V

Вчера, 26 юли 2021 г., горя полски пожар в местността „Бакаджик“, в землището на град Пирдоп. На място се отзоваха служители на пожарната служба, кметът на община Пирдоп Ангел Геров и доброволци, които овладяха ситуацията и предотвратиха прехвърлянето на огъня към близките обработваеми земи.

Преди няколко дни, на 23 юли, бе получен сигнал за низов пожар в местността „Кръста“ край Пирдоп. Огънят обхвана 2 дка борова гора. Благодарение бързата намеса на Пожарната служба, специализиран противопожарен автомобил на ДГС-Пирдоп и служители на общинското звено „Гора“, пожарът е локализиран, като наблюдението на терена продължава. В същия ден беше запалено и градското сметище.

Призоваваме местното население, туристическите групи, посетителите в гората, ползвателите и собствениците на земеделска земя, за проява на особена бдителност и спазване на противопожарните правила и ред.

Бъдете бдителни! Високите температури и продължителното засушаване повишават многократно опасността от възникване и бързо разпространяване на горски и полски пожари. Припомняме на гражданите и стопаните, че самоволното палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци върху земеделски земи е абсолютно забранено и подлежи на санкции.

Забранено е паленето! Запаленото стърнище създава опасност от пожари, които да се прехвърлят към съседни обработваеми площи, гори и населени места. Тази практика е вредна за самата почва и същевременно увеличава процентът на въглеводородни емисии и фините прахови частици във въздуха. Също така заради дима, особено при огън в близост до автомобилни пътища, нараства и опасността от катастрофи.

С цел недопускане на палежи в защитени територии, в земеделски земи и гори на територията на община Пирдоп, периодът от 01 април до 30 ноември 2021 г. е определен за пожароопасен. Информация за санкциите спрямо нарушителите:

1. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба от 1500 до 6000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лв.

2. Съгласно Закона за опазване на околната среда с глоба от 200 до 20 000 лв. за физически лица, имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

3. Съгласно Наредба за опазване на селскостопанското имущество с глоба от 100 до 500 лв.