1646833326141

Вчера в Пирдоп пристигна почистващата машина, в изпълнение на проектна процедура „Доставка на специализирано оборудване за подобряване качеството на въздуха в Пирдоп“. Новата придобивка е на стойност 220 000 лв. с ДДС, 100% финансирана от програмата. Предназначена е за почистване на градска среда - улици, площади, пешеходни зони, паркове и др.

Кметът Ангел Геров посрещна новото оборудване. Той съобщи, че с това Общината приключва успешно проекта „Съвместни инициативи за опазване на природата чрез подобряване на качеството на въздуха, почвата и водата в трансграничния регион“, финансиран по програма „ИНТЕРРЕГ ИПА ТГС България – Сърбия 2014–2020 г.“ На 18 март предстои да се проведе заключителната конференция по проекта, с участието на партньорите ни от Градска община Палилула, гр. Ниш, Република Сърбия.

Община Пирдоп има три успешни проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество, реализирани без забележки, което носи бонус точки при кандидатстване в предстоящи програми.

Пред приключване е и демонстрационният проект за управление на отпадъците, по който се предоставят компостери на населението. Целта му е до началото на активния пролетен сезон съоръженията да влязат в употреба, за да се намали количеството на изхвърляните зелени отпадъци.