MZ logo

ЗДРАВОСЛОВЕН МОДЕЛ НА ХРАНЕНЕ И ОПТИМАЛЕН ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ - полезна практика на РЗИ Софийска област от проведена здравно-информационна и образователна кампания.

 

Материал от здравно-информационна кампания

Анкета към кампанията

1 - 7 август 2022 г. - Световна седмица на кърменето

Брошура

 

Източник: РЗИ Софийска област