mrrbОбщина Пирдоп е включена в Списъка на обекти за линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура от компетентността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Обект на финансиране: " Реконструкция на част от водопроводна и канализационната мрежа на гр. Пирдоп, община Пирдоп, обхващаща клонове от №1до №40", на обща стойност: 5 967 945,00 лева.