slide ou 2

Община Пирдоп спечели финансиране за ремонт на настилка и ограда на спортна площадка в НУ "Тодор Влайков". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска от Министерство на образованието и науката чрез Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.

Общата стойност на проекта е 86 486 лв. , със срок за реализация до средата на 2023 г.

Целта на програмата е да се осъвремени училищната база, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито.