ПРИЗИВ

rИ тази година община Пирдоп ще се включи в националната кампания “Да изчистим България заедно”, като участник и организатор за почистване на териториите на гр. Пирдоп  и с. Душанци.

Кампанията ще се организира на 16 септември 2022 г. (петък) и ще стартира от 08:30 ч.

Обръщаме се с молба към всички жители на общината, фирми и организации, да се включат в инициативата “Да изчистим България заедно” за почистване на тротоарни и улични платна, междублокови пространства, паркове, квартални градинки и други зони за обществено ползване.

Нашите първоначални предложения за почистване са:

Пирдоп

  • местността около “Попово кладенче”
  • района около новия гробищен парк
  • екопътека „Борова гора“
  • всички околоблокови пространства

Душанци

  • района около чешмата в местността “Граматник”
  • зони около яз. Душанци
  • поречието на р. Тополница

Уважаеми съграждани,
Нека всички дадем своя принос, за да направим заобикалящия ни свят по-чист и приветлив. Наша е отговорността за осигуряване на чиста и здравословна околна среда. Нека заедно да превърнем нашия град в приветливо и красиво място за живот за нас и нашите деца.

За свои идеи, сигнали, инициативи и посочване на местата за почистване, както и за осигуряване на помощни пособия (чували, ръкавици) гражданите и организациите могат да звънят до 15.09. (четвъртък) на посочените телефони за контакт:

Община Пирдоп - 0879496871 и 0877153075
Кметство Душанци - 07183 / 22-02