IMG 0f52c053a2fca67f1c5d18d35b8973bf V

За поредна година Община Пирдоп се включи в националната кампания "Да изчистим България заедно", като участник и организатор за почистване на териториите на гр. Пирдоп и с. Душанци.  
Общинската администрация избра за работен терен екопътека „Борова гора“. В кампанията се включи и организирана група от пенсионерския клуб в Пирдоп, която почиства района на Поповото кладенче.
 
Призоваваме всички жители на общината, фирми и организации, да участват в инициативата “Да изчистим България заедно” за почистване на тротоарни и улични платна, междублокови пространства, паркове, квартални градинки и други зони за обществено ползване.
 
Първоначални предложения за почистване: 
 
Пирдоп
- местността около “Попово кладенче”
- района около новия гробищен парк
- екопътека „Борова гора“
- всички околоблокови пространства
 
Душанци
- района около чешмата в местността “Граматник”
- зони около яз. Душанци
- поречието на р. Тополница
 
Нека всички дадем своя принос!