1663757882007

В началото на месеца Община Пирдоп организира дарителска кампания за събиране на помощи и материали за пострадалите от наводненията в населените места в община Карлово. На касата в Общинска администрация - Пирдоп и в кметство Душанци бяха поставени кутии за дарения, където всички съпричастни имаха възможност да дарят средства за хората, чиито домове пострадаха от природната стихия.

Кампанията продължи до 20 септември 2022 г. Днес кутиите за дарения бяха отворени в присъствието на специално назначена комисия. Събраните средства в размер на 1126,82 лв. вече са преведени по банковата сметка за дарения, обявена от Община Карлово.

Благотворителната кампания „Без цветя на 15 септември“ в детските градини на територията на община Пирдоп събра общо 3310 лв. Сумата е преведена на ДГ „Гина Кунчева“ - гр. Карлово, чийто филиал е пострадалата от наводнението сграда на детската градина в с. Каравелово.

Призивът на НУ "Тодор Влайков" на 15 септември да се даряват парични средства вместо букети събра и предостави за разпределение на пострадалите деца и техните семейства от селата Богдан и Каравелово сумата от 4748,50 лв.

В първия учебен ден кампанията на СУ „Саво Савов” събра сумата от 1200 лв. Средствата ще бъдат дарени на Читалище „Пробуда 1899“ с. Каравелово.

Благодарим на всички, които проявиха съпричастност и подкрепиха благотворителните инициативи!