IMG 20221012 094136 2

По повод Деня на българската община и местното самоуправление, който отбелязваме на 12 октомври, в Община Пирдоп се проведе Ден на отворените врати. Общинското ръководство и служителите посрещнаха на професионалния си празник ученици от 11 клас на ПГМЕ, придружени от класния им ръководител Геновева Василева и общинския съветник Станислав Готев.

Гостите бяха приветствани от кмета на община Пирдоп Ангел Геров. На срещата присъстваха още зам.-кметовете Мария Шентова и Иван Щаплев, и секретарят Мариана Стоянова.

Посещението започна от кабинета на кмета, след което продължи в заседателната зала, където премина в дискусия относно работата на общинската администрация. Г-н Геров разказа на младите хора какви са функциите на кмета, за структурата и дейността на администрацията и Общинския съвет. В хода на разговора бяха обсъдени и темите за масовия спорт, свободното време и извънкласните интереси на младите хора в общината.

По-късно учениците разгледаха сградата и се запознаха отблизо с работата на общинските служители.