sporazumenie
 
Днес кметът на община Пирдоп Ангел Геров и гл. счетоводител Нина Николова подписаха с Министерство на регионалното развитие и благоустройството Споразумение за целево финансиране на обекти от ВиК инфраструктурата.
 
Одобреното финансиране за Община Пирдоп е в размер на 2 983 973 лева без ДДС, за реализация на проект „Реконструкция на част от водопроводната и канализационната мрежа на гр. Пирдоп".