IMG 20221108 080912

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пирдоп организира конкурс за най-оригинална детска рисунка, посветен на Деня на народните будители.

Учениците се състезаваха в четири възрастови групи - I клас, II клас, III клас и IV клас. Жури, съставено от представители на училището и на общината, определи победителите в конкурса:

- Цветелина Цончева - 1"в" клас.

- Тодор Иванов - 2"б"

- Сияна Димитрова - 3"б"

- Теодор Иванов - 4"б"

Специална грамота бе присъдена на Николай Герасков от 4"а" клас.

Кметът на община Пирдоп Ангел Геров и председателят на МКБППМН Кирил Каменов връчиха грамоти на отличените млади художници. Всички участници получиха читателски дневници, а победителите в конкурса - професионални комплекти за рисуване.

В конкурса "Моето послание към света" участваха 76 ученици от НУ "Тодор Влайков". Децата влязоха в ролята на народни будители и нарисуваха рисунки, с които предадоха специални послания към обществото. Посланията имаха за цел да провокират социална ангажираност и да агитират за решаването на съвременни, наболели проблеми от екологично, социално-икономическо или военно-политическо естество като например замърсяването на околната среда, изсичането на горите, агресията в обществото, военните конфликти, бедността, неграмотността, употребата на наркотици, съвременните болести и други.