1668517119112

Преди броени часове, на ул. „Кап. Петко Войвода" в гр. Пирдоп се подпали контейнер за битов отпадък от изхърлена в него незагасена жар. Както се вижда на снимката, в близост се намира поставеният за тази цел пепелник. В резултат на безотговорната проява е унищожен поредният скъп пластмасов съд за смет.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ГОРЕЩА ПЕПЕЛ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА СМЕТ!

Всяка година, с настъпване на активния отоплителен сезон, зачестяват случаите на запалени контейнери от изхвърлените директно в тях горящи отпадъци, незагасена жар и пепел. Това води до унищожаване на скъпите съдове, създава опасност от разгарянето на пожари и подпалване на сметовозните камиони.

С оглед да се избегнат инциденти и за удобство на гражданите, през 2017 г. общината закупи метални пепелници, в които да се изхвърля пепелта от печките на твърдо гориво. Въпреки това, всяка година биват унищожавани по няколко контейнера.

Напомняме ви, че съгласно чл. 17, т. 6. от Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп, се забранява изхвърлянето на обемисти и тежки предмети, избухливи, леснозапалими и отровни вещества, незагасена сгурия, строителни отпадъци и други подобни в специализираните съдове за смет, както и паленето на огън в тях.

Нарушителите подлежат на глоба в размер от 150 до 500 лева за физически лица, и имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лева за юридически лица.