IMG 20221209 165829

На 9-ти декември в Пирдоп се състоя вечер, посветена на 300 г. от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от написването на "История славянобългарска". Акцент на събитието, организирано от Община Пирдоп и НЧ „Напредък 1869“, беше темата за пирдопските преписи на Паисиевата история.

Вечерта протече под формата на приятна среща-разговор с участието на литератора г-жа Росица Чернева и историците г-жа Анета Венкова, д-р Иван Иванов и г-жа Севда Чобанова.
 
Възпитаниците на СУ „Сава Савов“ Неделина Минкова, Ивайло Кръстанов и Павел Георгиев представиха тематични материали и „изпитваха“ своите учители. В отговор, пред аудиторията бяха представени нови данни за живота на Хилендарския монах, последните изследвания, свързани с преписите на "История славянобългарска", засегната беше пирдопската следа в преписите, направени от Тодор Пирдопски и опълченеца Димитър Оджаков. Прочетени бяха редове от Историята, разказано беше за житието на Паисий от историческа и литературна гледна точка.
 
В заключение всички си припомниха завета на Хилендарския монах - да пазим своя език и култура, да бъдем честни и достойни негови наследници.
 
Кметът на община Пирдоп Ангел Геров благодари на участниците и отправи пожелание по-често да се организират подобни поучителни инициативи.