IMG 20230201 101655

Днес официално беше открита строителната площадка по проект „Реконструкция на част от водопроводната и канализационната мрежи на гр. Пирдоп“. Кратката церемония се състоя на южното разклонение на ул. "Стефан Стамболов".

Кметът на община Пирдоп Ангел Геров поясни, че проектът обхваща частична или цялостна подмяна на ВиК инфраструктура на 39 улици в гр. Пирдоп, които не са обхванати от големия воден проект. Средствата са осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с което Община Пирдоп има подписано Споразумение за целево финансиране на обекти от ВиК инфраструктурата. Общата стойност на проекта е близо 6 млн. лв. Към момента в Община Пирдоп са постъпили 50% от средствата, като втория транш се очаква след приемане на държавния бюджет за 2023 г.

След реализирането на заложените ремонтни дейности, целият град ще бъде с подменена ВиК мрежа. Проектът предвижда още асфалтиране в зоната на изкопите и възстановяване на нарушената настилка. Тъй като програмата не позволява цялостна рехабилитация на уличната мрежа, общината търси средства и възможности за последващо цялостно асфалтиране.

Представителят на фирмата-изпълнител инж. Иван Велин гарантира, че ще бъдат положени максимални усилия за бързото и качествено изпълнение на ремонтните дейности. Срокът за реализирането им е 180 дни.

Последва ритуалното разбиване на бутилка шампанско с пожелание за спорна и безаварийна работа, след което беше подписан протокол за откриване на строителната площадка на обекта.