SaniraneНа 30.05.2023 г. Общинска администрация – Пирдоп внесе всичките 9 проекта за саниране на общо 13 жилищни блока, за чиито етажни собствености подадоха документите си за кандидатстване за финансиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност в  многофамилни жилищни сгради.

Средствата, в размер на 1,4 млрд лв. по новите програми за саниране, според експертните оценки, би трябвало да стигнат за енергийното обновяване на около 1000 обекта. Разпределението на бюджета е сред всички 265 общини. Мерките са насочени към намаляване на въглеродните емисии, генерирани от жилищни сгради, неотговарящи на изискванията за енергийна ефективност.

Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление В или по-висок. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ покрива 100% от допустимите разходи. Общината-партньор подготвя и внася проектните предложения в Министерство на регионалното развитие, където ще бъде извършено класиране на подадените предложения.

Списък на кандидатствалите сдружения на собственици и входящите номера на проекти:

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ВХОДЯЩ НОМЕР

1

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 7, гр. Пирдоп, ул. „Тодор Влайков” № 22"

BG-RRP-4.023-2035

2

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 36, гр. Пирдоп, ул. „Княз Александър Батенберг” № 7Г"

BG-RRP-4.023-2010

3

„Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради блок 43, 44, 45, 46, гр. Пирдоп, ул. „Княз Александър Батенберг” № 12 – 14

BG-RRP-4.023-2009

4

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 56, гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител” № 57"

BG-RRP-4.023-2006

5

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 50, гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител” № 62

BG-RRP-4.023-2004

6

„Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради блок 16 и блок 17, гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител” № 74 - 74 А"

BG-RRP-4.023-2002

7

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 18, гр. Пирдоп, ул. ,,Цар Освободител” № 76"

BG-RRP-4.023-1997

8

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 19, гр. Пирдоп, ул. ,,Цар Освободител” № 76А"

BG-RRP-4.023-1992

9

„Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 9, гр. Пирдоп, пл. ,,Тодор Влайков” № 1"

BG-RRP-4.023-1986