УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с публикация в социалните мрежи от общинския съветник в ОбС-Пирдоп Станислав Готев, Ви известяваме, че Община Пирдоп е изпълнила по всички правила на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител за изграждане на нов водопровод. Същият е изпълнен съобразно одобрен проект и към настоящия момент считам, че Общината няма никаква вина за създалата се ситуация с прекъсването на очевидно незаконното присъединяване към водопроводната мрежа.

Община Пирдоп предприе мерки, като потърси обяснение от страна на изпълнителя на проекта в тази връзка, и събраната информация потвърждава липсата на всякаква техническа документация, от която да е видно, че това присъединяване е законосъобразно.