IMG 20230830 100551

Днес, 30.08.2023 г., в Клуба на инвалида в гр. Пирдоп се проведе поредната регулярна среща между кмета на общината Ангел Геров, представителя на Дирекция „Агенция за социално подпомагане“ Доля Цанова, председателя на Дружеството на инвалидите Стефка Чобанова и членовете на организацията.

По време на тези приемни се обсъждат проблемите на хората с увреждания и се търсят възможности за тяхното разрешаване. Ангажиментът за тяхното провеждане беше поет от кмета Геров по време на официалното откриване на Клуба на инвалида през 2019 г., осъществено със съдействието на Община Пирдоп.

На днешната среща подробно бяха обсъдени предложения, проблеми и актуални въпроси, които членовете на клуба отправиха към представителите на двете институции. Възрастните хора получиха съвети и насоки в сферата на социалното подпомагане, административните и битовите услуги.