IMG 0f52c053a2fca67f1c5d18d35b8973bf V

За поредна година Община Пирдоп ще се включи в националната кампания "Да изчистим България заедно", като участник и организатор за почистване на териториите на гр. Пирдоп и с. Душанци.  
Общинската администрация определи за работен терен екопътека „Борова гора“. В кампанията ще се включи и организирана група от местното поделение на Българска Божия Църква - Божия църква - "Нов живот с Исус" - Пирдоп, която ще почисти района на Поповото кладенче.
 
Призоваваме всички жители на общината, фирми и организации, да вземат участие в инициативата “Да изчистим България заедно” за почистване на тротоарни и улични платна, междублокови пространства, паркове, квартални градинки и други зони за обществено ползване.
 
Първоначални предложения за почистване: 
- всички околоблокови пространства;
- района около чешмата в местността Граматник;
- зони около яз. "Душанци";
- поречието на р. Тополница.
 
Нека всички да дадем своя принос!