IMG 20240110 104744

Зам.-кметът на община Пирдоп Милена Мачканова беше гост на тържество по случай Бабинден, организирано от Пенсионерски клуб „Косица“ – гр. Пирдоп. Г-жа Мачканова поздрави председателя на клуба и присъстващите дами за инициативата, като им благодари, че съхраняват прекрасните български традиции и ги предават на поколенията.

Тържеството започна с обръщение на председателя на клуба Пенка Цомпова, която поздрави присъстващите и разказа за празника, посветен на бабите, които помагат при раждане. Г-жа Цомпова извърши ритуално измиване на ръцете на най-възрастната „баба“ - Тотка Бакърждиева, с пожелания за здраве, дълголетие и всички да се радват на внуци и правнуци.