IMG 20240328 133413

Днес във Виртуалния музей в гр. Пирдоп се проведе лекция по здравословно хранене по програма “Нов старт", на която присъстваха ученици от трите гимназии в града. Лектор беше специалистът по клинична диетология д-р Дарина Ангелова. Тя говори пред аудиторията по темата какво трябва да ядем, за да сме здрави и на поддържаме нормално тегло, може ли хранителният режим да лекува, какви грешки допускаме в храненето си и кои са 5-те групи храни, които се считат за диетата на третото хилядолетие.

Лекцията беше организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пирдоп по повод наближаващия Ден на здравето. От страна на организаторите присъстваха председателят на МКБППМН и зам.-кмет на община Пирдоп Милена Мачканова и секретарят на комисията Кирил Каменов.