Zlatka Kaneva www

Уважаеми Душанчани,

Приемете искрените ми пожелания по повод "Петровден"  -  традиционния празник на село Душанци. Отбелязването на такива празници показва, че българското село е живо, че дълбоките корени на традицията са мощен заряд за неговото пребъдване и прави хората необикновени. Нека бъдем смели и готови да променяме, защото промяната е в основата на прогреса. Вярвам във вашата смелост, в борбения ви дух, в желанието да изграждаме заедно европейския облик на малкото ни населено място. Иска ми се да намеря най-специалните думи и да ви ги подаря, но когато ви погледна, думите говорят чрез вас. Говорят и казват мъдри неща. Благодаря за ценните уроци през тези 4-5 години.

Всеки един ден ни дава нов шанс за живеене, ново очакване за случване, нова надежда за по-добро бъдеще. Нека се стремим да улавяме тези тънки нишки и да ги вплитаме в шевицата на добротата и приятелството.  Приятелите са важна част от живота на всички ни.

Душанчани сме! Силни сме! Упорити сме! Нека бъдем и целеустремени!

Ние и светът! Ние и другите! И няма значение през какви кризи минаваме, защото знаем, как да ги преодоляваме. Дългогодишната ни душанска летопис го казва и заявява категорично. Всеки момент от земния ни живот е ценен и нека се вслушаме в завета на св. апостол Павел, който пише на християните: “Докато има време, нека правим добро на всички, особено на онези, които са от семейството на вярата... Да не станем уморени да вършим добро!”

Бъдете здрави! Бъдете смели! Бъдете успешни!
Обичайте се и се подкрепяйте!
Честит празник!

Златка Кънева - кмет на кметство Душанци