Nagradi RUOНа 10 януари 2020 год. в Регионалното управление на образованието на Софийска област са били връчени отличия на призьорите в Първия Национален конкурс ИНОВАТОРИ в ОБРАЗОВАНИЕТО – „За учителите, които вдъхновяват“, обявен от Министерството на образованието и науката.

В Софийска област са отличени 5 учители и сред тях е г-жа Росица ЧЕРНЕВА – Старши учител по Български език и литература в СУ „Саво Савов“. Тя е получила Грамота и почетен плакет в категорията „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“. Отличията са били връчени от г-жа Росица ИВАНОВА – Началник на РУО София област.

Г-жа Росица Чернева е била номинирана за участие в конкурса от Методическото обединение по Български език и литература в СУ „Саво Савов“ и подкрепена от цялата педагогическа колегия.

049 2

За достойното си представяне по Програмата EUROSCOLA в Европейския парламент, СУ „Саво Савов“ е едно от 5-те отличени училища от Софийска област за постижения и принос в представянето и утвърждаването успехите на образователната система през 2019 г. на национални и международни форуми и изяви.

Източник: Официален сайт на СУ „Саво Савов“
Снимки: Официален сайт на РУО-София регион