proekt street

На 31.03.2020 г. в Пирдоп беше даден старт на проекта за рехабилитация на седем улици в града - „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“.

Кратката церемония се състоя на кръстовището на ул. "Иван Вазов", която е най-дългата улица, предвидена за ремонт, с пресечната й "Панайот Хитов", която е най-късата улица, включена в проекта. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, заместник-кметовете Мария Шентова и Иван Щаплев, общинският съветник Станислав Готев, представители на фирмата-изпълнител и авторски надзор.

Г-н Геров поясни, че в рамките на проекта ще бъде извършено асфалтиране, подмяна на бордюри, ревизионни отвори, дъждоприемни шахти и други дейности върху уличното платно. Изборът на улици е съобразен с вече подменения водопровод с отминал мониторингов период и предвид условието на програмния период в следващите 7 години да не се нарушава изградената настилка.

Проектът е на стойност 1 126 755,46 лв., със срок за изпълнение 36 месеца. Очаква се ремонтните дейности да започнат до две седмици.