УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Днес целият свят чества Международния ден на ромите. Осми април е датата, на която отдаваме почит на ромската общност, станала невинна жертва на гонения и насилие от нацисткия режим през Втората световна война. Това е денят, в който ромите от всички краища на земята се обединяват и заявяват своята позиция за мир, равенство и толерантност.

Позволете ми от името на общинска администрация и от свое име да поздравя ромската общност в община Пирдоп по случай отбелязването на празника, с пожелание за здраве, успешна реализация и благополучие!

Вярвам, че ще продължим да се отнасяме с толерантност един към друг и независимо от етническата ни принадлежност, ще работим заедно в името на просперитета на нашата община!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

Ангел Геров
Кмет на община Пирдоп