20200406 150238

Във връзка с въведеното в страната извънредно положение, Община Пирдоп отбелязва Седмица на гората - 2020 без организиране на масови прояви и при взети всички необходими предпазни мерки.

В периода 06 - 10 април 2020 г. на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци служителите от Специализирано звено "Управление, охрана и стопанисване на общинската гора" към Община Пирдоп с ръководител инж. Станимир Бучков, ще залесят над 200 бр. дръвчета и храсти от подходящи дървесни и храстови видове с декоративни качества, съобразени с изискванията на градската среда. Залесяването се извършва основно с офика, червен дъб, бял бор, туя, моливно дърво, конски кестен, плачеща върба и други. Алеите с рози по протежение на главната улица бяха попълнени с посадъчен материал. Розите и всички дървесни и храстови видове са собствено производство на общинския разсадник в с. Душанци.

Кампанията обхваща множество терени в градската градина, ул. „Цар Освободител“, парк „Върбите“, градинка „Здравец“, парка в началото на гр. Пирдоп, улици и междублокови пространства, зелените площи около бюст-паметника на Христина Морфова и Граматнишката чешма, отделни места в село Душанци и други.

Община Пирдоп предостави посадъчен материал и на инспектори от Регионална дирекция по горите София - офис Пирдоп, които съвместно с ловната и риболовната дружинки в Пирдоп ще залесят на подходящи места.

Тази година честването на Седмицата на гората се осъществява при спазване на правилата и мерките за борба с CОVID-19 без събиране на големи групи от хора, с които традиционно се извършва отбелязването на Седмицата на гората - детски градини, училища, институции, предприятия и обществени организации.

Община Пирдоп ви призовава - останете си в къщи!