Община Пирдоп ще предоставя услугата на 38 потребители

20200528 084254w

Днес, 28.05.2020 г., кметът на община Пирдоп Ангел Геров и главният счетоводител Нина Николова подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

С "Патронажната грижа" ще се предоставят услуги в домашна среда, с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID 19. Подкрепа в дома си ще получат възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина.

Целевата група е от 38 потребители. Служителите на "Патронажната грижа" ще доставят в дома им храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства. Нуждаещите се ще получат съдействие и за плащането на битови сметки или други неотложни административни услуги, също със собствени средства.

20200528 084356 HDRwСтойността на проекта е 62 129,20 лв. 

Основните дейности включват:

  1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугата за преодоляване на последиците от коронавируса.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  3. Транспорт на персонала, предоставящ услуги от/до домовете на лицата.
  4. Осигуряване на хигиенни материали, лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати за лицата, предоставящи услуги.

Срокът за изпълнение на проекта е 31.12.2020 г.