20200810 111925

На 10 август кметът на община Пирдоп Ангел Геров даде старт на строителните дейности по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“, гр. Пирдоп“. Проектът е на обща стойност 97 114 лв., с краен срок за изпълнение 08.05.2022 г.

На кратката церемония присъстваха представители на фирмата-изпълнител, консултанти по проекта и представители на футбилните отбори от Лига „Средногорие”. Г-н Геров припомни дейностите, които ще бъдат извършени, а именно подмяна на изкуствената тревна настилка, ремонт на стълбите към трибуните и подмяна на седалките. Допълнително фирма "Транс Билд" ще извърши безвъзмездно преместване на северната ограда, а консорциум "Пирдоп спорт" ще дари разширяването на изкуствената тревна настилка. Общината е закупила 12 нови LED прожектора, които ще подобрят осветеността на игрището в тъмните часове на денонощието.

Над 100 футболисти ползват "клетката" безплатно, а Общината поема таксите на съдиите на футболното първенство. От името на отборите-участници в Лига "Средногорие", благодарност към Община Пирдоп и кмета Геров изказа Кристиян Христов - представител на асоциацията по мини футбол. Г-н Геров подчерта, че желанието му е да привлече децата и младите жители на общината и да ги приобщи към спорта.