20200910 175231

На 10 септември в Градската градина на гр. Пирдоп се проведе обществена дискусия за функционалността и визията на „водното огледало“. Допитването до обществеността бе организирано от кмета Ангел Геров и общинската администрация по инициатива на общинския съветник Евгени Додов.
Зам.-кметът Мария Шентова обясни на присъстващите граждани, че след изтичане на мониторинговия период на европейския проект за реконструкция на градската градина, вече е възможно да се направят промени и подобрения в парка. Предложението на Община Пирдоп е площта на „водното огледало“ да се превърне в цветна градина и да се премахнат огражденията около откритата сцена. Присъстващите граждани възприеха положително идеята и подкрепиха мнението, че съоръжението е ненужно и опасно в сегашния му вид.
Отправени бяха предложения и за други промени в парка - изграждане на рампа за скейтборд, монтиране на стена за спортно катерене, възстановяване на чешмата и поливната система, поетапна подмяна на стари и опасни дървета и др.