УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Angel Gerov web2

Позволете ми да Ви честитя празника, да ви благодаря за всеотдайността и професионализма, с които изпълнявате служебните си задължения и да поднеса най-добрите си благопожелания на всички, които работят за изграждане авторитета на местното самоуправление.

Пожелавам на служителите на Общинска администрация – Пирдоп и на общинските съветници крепко здраве, високи професионални постижения и енергия в общата ни работа за развитието на нашата община.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Ангел Геров
Кмет на община Пирдоп