На 30.10.2020 г., по лична инициатива, която ще продължи ежегодно за времето на мандата ми като Кмет на кметство Душанци, връчих на трима жители от село Душанци комплект грамота "Будител " и плакет, както следва:

На г-н Дойчо Иванов и г-жа Вера Георгиева Станчева-Бойчева - за значим принос в изследването, съхранението и развитието на историческата памет и културното наследство на село Душанци;

на г-н Георги Симеонов Кирилов /Душански/ - за значим принос в съхранението и развитието на историческата памет и литературното наследство на с. Душанци. Използвам случая да представя заглавието на най-новата му книга "Село Душанци - житие и битие", която наскоро излезе от печат. В нея намериха място всички интересни места, хора и събития, свързани с историята и живота на Душанци.

Благодаря за ползотворното ни сътрудничество в мисията да бъдем близо до хората.

Като смятам журналистите за част от будителското съсловие желая специален и хубав празник на всички Ви!

С уважение:

Златка Кънева
Кмет на кметство Душанци