20201113 100050w

По повод празника, читалищното ръководство и творческите колективи получиха поздравителен адрес от кмета на община Пирдоп Ангел Геров. В него той честити юбилея и оценява високо таланта и постиженията на душанските самодейци. - „Повече от век читалището поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот, съхранява и развива народните традиции и обичаи. В днешния ден на заслужено признание за всички Вас, празнуваме българския талант, българския дух, любовта към творчеството и стремежът на човека към красота и съвършенство.“

Адресът беше поднесен от зам.-кметовете на община Пирдоп инж. Мария Шентова и инж. Иван Щаплев. От името на колегите си поздравленията прие Златка Николова – член на читалищното настоятелство.

Кметът на кметство Душанци Златка Кънева също отправи пожелания за здраве, вдъхновение, творчески дух и много успехи в благородното читалищно дело. – „Всеобщи са вярата и убеждението, че въпреки трудностите на днешното време, Читалището и неговите деятели и радетели ще разпръскват светлината на знанието, творчеството и българските традиции и ще допринасят за обогатяването на културния и обществен живот в малката ни общност.“ – се казва в поздравителния адрес.