Angel Gerov web2УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приемете най-искрените ми пожелания по случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември!

Честването на този ден изразява всеобщото ни уважение пред волята и куража, с които отстоявате правото си на личностна изява и на достоен живот. Той насочва вниманието на обществото към проблемите на хората със специфични нужди, за да им осигурим всички заедно възможности за пълноценен живот.

Щастлив съм, че между Община Пирдоп и организациите на хората с увреждания съществуват диалог и отношения на взаимно доверие. Подобряването на качеството на живот на населението е приоритет в областта на социалната ни политика, особено по отношение на хората с увреждания. Общинското ръководство винаги се е стремяло да бъде отворено към решаването на проблемите Ви и според възможностите си да оказва подкрепа в осигуряването на социална защита и пълноценно участие в обществения живот. В наше лице имате добър партньор и използвам повода да Ви уверя, че ще продължаваме да откликваме на Вашите потребности.

Присъединявам се с цялото си уважение към отбелязването на днешния ден и от сърце Ви желая здраве и благополучие!

Ангел Геров
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП