20201217 155448w

На 17.12.2020 г. се проведе работна среща, на която беше обсъдено бъдещо партньорство между Община Пирдоп и Сдружение Център „Подавам ти ръка“. Присъстваха кметът Ангел Геров, представители на сдружението и общинският съветник Станислав Готев.

Сдружението е създадено с идеална цел – в помощ и подкрепа на обществото. Екип от психолог и двама логопеди ще предлага индивидуални и групови дейности: психологическо консултиране, логопедична терапия, семинари, обучения, ателиета, клубове по интереси и арт-терапия. Седалището се намира в гр. Пирдоп.

Сдружението е без прецедент в същността на предлаганите услуги, тъй като в целевите групи обхваща както деца, така и възрастни. В района има голяма нужда от специалисти в тези области, които да отговарят на потребностите на хората, търсещи помощ от психолог и логопед.

Екипът вярва, че превенцията и навременната помощ са от първостепенно значение за цялостното здраве на децата и възрастните и подава ръка на всички, които се нуждаят от техните услуги.