Чрез Официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция в гр. Златица бе даден старт един от най-големите обекти в Средногорието.

Церемонията бе открита от Министъра на околната среда и водите – господин Емил Димитров и от Кмета на община Златица – инж.Стоян Генов. В събитието участваха народни представители, кметовете на всички общини от обединението по проекта, общински съветници, представители на институции и на изпълнителите по проекта, множество журналисти и граждани.

Успешно изградената компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци е реализирана от Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

Проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В програмата на събитията бе излъчен филм, представящ проекта, резултатите от него, както и приноса на личности и екипи по неговата реализация.

Новият комплекс чувствително ще намалява количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Това пряко ще се отразява, както за опазване на красивата природа в региона, така и за намаляване разходите за отпадъци на гражданите.

Новият обект е само началото от системните действия на общините – за изграждане на ценности сред гражданите на общините по разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда.

Attachments:
Download this file (PRESSAOBSHTENIE_SLED Ceremoniya OTKRIVANE_Zlatica.pdf)Прессъобщение[Прессъобщение]843 kB