PushkarovНикола Петков Пушкаров е виден български учен природоизпитател и общественик, който през първата половина на ХIХ в. поставя основите на почвознанието в България. Роден е на 14 декември 1874 г. в Пирдоп, в семейство на известни родолюбци. Умира на 18 февруари 1943 г.

Приносът на Никола Пушкаров за българската наука е безспорен. За делото и личността на големия учен свидетелства създаденият от него Институт по почвознание, който по-късно е обединен с Почвения институт на БАН. Институцията и днес носи името на основоположника на българското почвознание, а научноизследователската му дейност е обобщена в над 120 научни труда, очерци и научнопопулярни статии.  

Родната къща на Пушкаров в гр. Пирдоп е превърната в къща-музей.