20210225 153319

Общинска администрация – Пирдоп ежегодно подема инициативи за облагородяване облика на града с акцент върху паркове, градинки, училищни дворове и обществени пространства. Преди настъпване на пролетния сезон, когато дървесните видове са в период на покой, в Пирдоп започна санитарна резитба и прочистване на клони по градските улици.

Отстраняват се сухи и надвиснали над пътните платна и тротоари клони, представляващи опасност за електропреносната мрежа, автомобили и преминаващи пешеходци.  

След извършено обследване и установено лошо санитарно състояние, старите дървета се режат по-силно, за да се предизвика мощен, подмладяващ растеж. Това е абсолютно безопасно за дърветата и води до образуване на нова, добре оформена, ниска и безопасна корона. Отнася се за липите, кестените, яворите, ясените и други широколистни видове.