1

Днес, месец след последното подобно деяние, общински служители се натъкнаха на поредния случай на изхвърлени контейнери в реката, в участъка между улиците „Г. Бенковски“ и „Панагюрско шосе“. При падането от височина скъпите съдове се повреждат, а съдържащите се в тях отпадъци се разпиляват и замърсяват речното корито.

Вероятно вандалската проява е извършена в тъмната част на денонощието, тъй като никой нищо не е чул и видял.