Във връзка с пожароопасния сезон в горските територии, Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп издаде Заповед №153/01.04.2021 г.