На 25.05.2021 г. Община Пирдоп стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Документи ще се приемат до 10.06.2021 г. в сградата на Община Пирдоп, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Контакт за допълнителна информация: 0885 89 92 64 – инж. Надя Мутафова, председател на ОПК-Пирдоп

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец

Автобиография по образец

Информация за обработка на лични данни и Съгласие за обработване на лични данни